Teknik
Sändaranläggningen ägs och drivs av Stockholms Närradioförening. Antennmasten är placerad på ett hustak i Hägersten.

Tekniska data om våra tre kanaler:

Frekvens
Effekt
M/S
Polarisation
RDS-kod
Täckning
88,0 MHz
200 W
mono
vertikal
E058
Karta
95,3 MHz
200 W
stereo
vertikal
E05F
Karta
101,1 MHz
50 W
stereo
vertikal
E065
Karta


Till skillnad från flera andra närradioföreningar i landet har Stockholm närradio ingen gemensam studio. Istället har flera av de sändande föreningarna egna studior runtom i Stockholm. De föreningar som inte har egna studior hyr in sig hos de föreningar som har studio. Närradioföreningen kan förmedla kontakt med föreningar som har ledig studiotid att hyra ut.

De föreningar som inte behöver sända direkt lagrar sina program som MP3-filer och överför dem via Internet till en dator på sändarplatsen. Datorn spelar automatiskt upp programmen på rätt tidpunkt.

Studior med direktsändningsmöjlighet är anslutna till sändaranläggningen via hyrda ledningar, via radiolänk eller via Internet.

De hyrda ledningarna går från respektive studio till en kopplingspunkt på Sveavägen i centrala Stockholm, och därifrån vidare till sändarplatsen.

Radiolänkar och internetlänkar går direkt till sändarplatsen, där det finns ett styrsystem som kopplar in ledningar, länkar och förinspelade program på rätt tider.Start
English
Español
Sändningstider
Alla program
Att lyssna
Webbradio
Att sända
Närradio-
föreningens syfte

Teknik
Historia
Radio Sydost
Kontakta oss
Interna sidor