Stockholm närradioförenings uppgifter
Stockholms närradioförening (SNRF) är en sammanslutning av tillståndshavare d.v.s. organisationer som har fått Radio- och TV-verkets tillstånd att sända närradio över Stockholms stad. SNRF administrerar alla sändningstider, sköter sändare, distributionsnät och viss gemensam teknik, sköter hemsida och fyller ut icke bokad sändningstid med pausmusik och programinformation.

Närradioföreningens verksamhet bedrivs på idéell basis. Vi har inga anställda och erhåller inte några bidrag för vår verksamhet. Alla kostnader som finns betalas av de sändande föreningarna.

Närradioföreningens uppgift är enligt stadgarna att tillvarata de anslutna sändarorganisationernas gemensamma intressen. Detta sker genom Närradioföreningen skall dessutom stimulera och hjälpa fler sändarorganisationer till radio- och/eller TV-verksamhet.

Start
English
Español
Sändningstider
Alla program
Att lyssna
Webbradio
Att sända
Närradio-
föreningens syfte

Teknik
Historia
Radio Sydost
Kontakta oss
Interna sidor