Att lyssna
Du kan lyssna på Stockholm närradio på flera olika sätt:
FM-radio
Närradions sändare är svagare än de sändare som SR och de kommersiella radiostationerna använder. På vissa platser runt om i Stockholm kan det därför vara svårt att lyssna med bra ljudkvalitet. Se täckningskartor här för 88,0 MHz, 95,3 MHz och 101,1 MHz

Extra antenn
Ju bättre antenn desto bättre mottagning. Dra ut utdragbara antenner så långt det går. Räcker inte det till så kan man på många radioapparater ansluta en extra antenn. Den enklaste yttre antennen består av en enkel ledning på 1,5 meter. Man kan göra den själv av en överbliven kabelstump eller köpa en i radiohandeln för några tior. I radiohandeln finns också större och dyrare antenner för några hundra kronor.

Bilradio
Bilradioapparater har i regel bättre förutsättningar än bärbara radioapparater med sprötantenn, eftersom bilradion kan utnyttja bilens kaross för att förbättra mottagningen.

Flytta radion
Om mottagningen är dålig så kan det ofta hjälpa att flytta radion en liten bit åt sidan. En halvmeter kan göra stor skillnad. Placera gärna radion i ett fönster för att undvika dämpning från väggarna. Det är ofta olika bra mottagning i olika väderstreck så prova i flera fönster.

Mono
Har du en mono/stereo-knapp på din radio kan du i regel få en mindre brusig mottagning i mono-läge.

Centralantenn
Om du bor i en lägenhet med centralantenn eller kabel-tv så går det ibland att ansluta radiodelen i steroanläggningen till antennuttaget märkt R (radio) som sitter bredvid uttaget för TV. Ofta är frekvensen densamma som i luften, men vissa kabeltevebolag väljer att sända radiokanalerna på andra frekvenser i kabeln. Kontrollera med din leverantör.Start
English
Español
Sändningstider
Alla program
Att lyssna
Webbradio
Att sända
Närradio-
föreningens syfte

Teknik
Historia
Radio Sydost
Kontakta oss
Interna sidor