Radiostudion
Den traditionella radiostudion består av två separata rum med en glasruta emellan. I kontrollrummet sitter teknikern och sköter mixerbord och all ljudutrustning. I talstudion sitter programledaren och eventuella gäster vid varsin mikrofon. Teknikern kan också vara med och prata i programmet, men i denna typ av studio brukar teknikern inte göra det, s.k. tyst tekniker. Det kan också finnas ett tredje rum, regirummet, där en producent sitter och ger instruktioner till tekniker och programledare.


Kontrollrum och talstudio på SR Jönköping.

Självkör
På 1990-talet blev det vanligt med studior med ett enda rum byggda för s.k. självkör, där samma person är både tekniker och programledare. Ofta har man ett runt eller ovalt bord mitt i rummet som eventuella gäster kan sitta eller stå runt omkring. Mixerbord och mikrofoner är monterade på bordet, och övrig teknisk utrustning kan stå i ett skåp vid sidan om eller under bordet.


Självkörarstudio på Radio Sydost.

Både i den traditionella, stora studion och i den lite mindre självkörarstudion har man behövt många olika sorters apparater för att spela upp musik och förinspelade inslag. Olika sorters skivspelare (vinyl, CD, minidisc), olika sorters bandspelare (rullband, kassett, DAT, cart) med mera. Många apparater måste dessutom finnas i dubbel uppsättning för att man ska kunna ladda den ena spelaren medan man spelar upp från den andra.

När små självkörarstudior blev vanliga försökte man minska mängden olika apparater genom att standardisera på ett eller ett fåtal format. Man kunde till exempel ha två eller tre stycken CD-spelare och inga andra uppspelningsapparater. Ville man sända material som låg på andra format fick man kopiera över dem till CD innan sändningen.

Den minimala studion
Idag när man kan spela upp all musik och alla förinspelade inslag från en enda dator kan man minska mängden apparater ytterligare. En minimal studio behöver bara en dator och en mixer, samt en mikrofon för varje person som ska prata samtidigt. Ljudet kan skickas till sändaren med Shoutcast eller Simplecast. Ska man inte sända direkt behöver man inte ens en fristående mixer utan kan göra alla mixningar i ett ljudredigeringsprogram.


Det går att sända radio med en mycket begränsad mängd utrustning.Start
English
Español
Sändningstider
Alla program
Att lyssna
Webbradio
Att sända
Närradio-
föreningens syfte

Teknik
Historia
Radio Sydost
Kontakta oss
Interna sidor