Analog ledning
Den traditionella lösningen för att koppla ihop en studio med sändaren är analoga ledningar. Man hyr en tvåtrådsförbindelse (ett koppar-par) som är dragen genom Telias system av telefonförbindelser genom staden. För mono används en ledning (ett par) och för stereo används två ledningar (två par).

Ledningen går från studion till en kopplingspunkt på Sveavägen i centrala Stockholm. Där finns två olika ljudväxlar som kopplar studiorna vidare till sändarna. Vissa studior är kopplade till den ena växeln och vissa är kopplade till den andra.

I studion finns en s.k. ULO-box (utläggs­omkopplare) som har en skruvanslutning mot teleledningen och en XLR-kontakt för anslutning av ljudledningen från studion. ULO-boxen har knapp, nyckel och anslutning för timerstyrning som alla måste vara i läge "TILL" för att studion ska kunna komma ut i sändning.

Notera att det ljud som matas in i ULO-boxen alltid går ut på ledningen och når fram till växeln när knappen "LINJE" är intryckt, även om nyckeln är i läge "FRÅN".

Normal drift
Vid normal drift ska knappen "LINJE" på ULO-boxen vara intryckt och nyckeln stå i läge "TILL". Lysdioden "SÄNDNING" tänds när er studio är utlagd i sändning. Knappen och nyckeln kan lämnas i läge "TILL" hela tiden om ni vill. Ni kan ändå enbart komma ut i sändning på era bokade tider och kommer inte att störa sändningarna från andra studior.

Jordfel
Om ULO-boxen inte är korrekt ansluten till jord kan det hända att lysdioden inte tänds. Studion kommer dock att komma ut i sändning ändå (förutsatt att knapp och nyckel är i läge "TILL"). Detta är en förbättring jämfört med tidigare, då det vid denna typ av jordfel inte gick att komma ut i sändning alls.

Startimpuls
På undersidan av ULO-boxen finns en anslutningskontakt märkt "START BANDSP". Denna kontakt kan användas för att tända en "Sändning pågår"-lampa, eller för att fjärrstarta en bandspelare eller annan uppspelningsutrutning exakt när sändningen faktiskt börjar, som ett alternativ till att låta starta en uppspelning med hjälp av timer. Ett relä i ULO-boxen sluter kontakten när lysdioden tänds och studion läggs ut i sändning, och bryter kontakten när lysdioden släcks och sändningen är slut.

Om studion har två (eller flera) sändningstider direkt efter varandra i schemat, utan paus emellan, kommer lysdioden att släckas när det är cirka tio sekunder kvar av den första sändningstiden. Exakt när nästa sändningstid börjar kommer lysdioden att tändas igen och en ny startimpuls lämnas till eventuell ansluten bandspelare.

Timer
En del av studiorna har sedan tidigare en timer ansluten till kontakten "TIMER KONTAKT". Denna timer har inte längre någon funktion i sändningssystemet, och kan kopplas bort. Kontakten på ULO-boxen måste då byglas så att de båda polerna i kontakten förbinds med varandra.

Om ni använder timern till att starta bandspelare eller motsvarande kan ni mycket väl fortsätta med detta. Ni som inte använder timern för något sådant ändamål ska lämna tillbaka den till Stockholms Närradioförening vid tillfälle.

Om ni låter timern fortsätta vara inkopplad till ULO-boxen kommer det bara gå att komma ut i sändning på de tider som både är inställda i timern och inlagda i det centrala sändningsschemat. Ni får då själva ansvara för att programmera om timern vid eventuella ändringar i era sändningstider. Här finns instruktioner för programmering av timern.

Nöddrift
Om det skulle uppstå ett större fel på systemet, till exempel datorhaveri, längre strömavbrott, mycket långa avbrott i växelstationens internetförbindelse eller liknande, så är systemet konstruerat för att gå in ett nöddriftsläge. Vid nöddrift ligger alla studior ute i sändning parallellt, men ingen lysdiod lyser.


ULO-boxens undersida. Notera att timerkontakten är byglad.Start
English
Español
Sändningstider
Alla program
Att lyssna
Webbradio
Att sända
Närradio-
föreningens syfte

Teknik
Historia
Radio Sydost
Kontakta oss
Interna sidor